Ga naar de nieuwtjes pagina Informatie over o.a. de verhuur Like us op de facebookpagina Onze oudleidingsvereniging Heffen-af stelt zich voor Ga naar ons grote fotoboek Onze leidingsploeg Wat staat er de komende maand op de agenda Bekijk van alle afdelingen hun programma

De Heffen-af ploeg

Heffen-af stelt zich voor

      Historiek


      Sinds 1950 hebben in de schaduw van de kerktoren van Heffen vele leiders en leidsters, proosten, volwassenbegeleiders en kookouders hun beste krachten      gewijd aan de Chiro. Het zijn ongeveer een 300-tal Chiro-enthousiastelingen die via lidmaatschap kunnen deel uitmaken van onze oud-Chiro vereniging.

Activiteiten

Chiro Heffen-Af groepeerde in het jaar 2000 een 100-tal actieve leden, waarvan een kleine kern van 15 personen verantwoordelijk is voor de jaarplanning en organisatie van allerhande activiteiten zoals : een bowling-avond, een toneelbezoekje, de jaarlijkse dagdropping en barbecue, voorwacht van het tentenbivak van de jong-Chiro, pompoendag, wandeling- of fietstocht enz..
Een traditie in Heffen zijn de 5-jaarlijkse herdenkingsfestiviteiten van het ontstaan van Chiro Heffen. Wie herinnert zich niet de eerste uitgave in 1970 van Cash 20000. Toen slaagden we erin om Heffen leven in te blazen door 4 wijken van ons dorp te laten strijden in een spel zonder grenzen. In 2000 naar aanleiding van 50 jaar Chiro deden we dit nogmaals over en maakten we er een mega-3-daagse van. Ondertussen leiden deze 4 wijken een eigen verenigingsleven.

Doel

Onze vereniging staat ook altijd paraat om jong-Chiro indien nodig een handje te helpen. We willen immers mee ijveren voor het bekomen van een keitof speelterrein waar de Heffense jeugd zich zorgeloos kan uitleven. Ook willen we blijvend actief meewerken aan Heffen in Beweging, omdat we veel geloof hechten aan een sociaal verenigingsleven en omdat we weten dat we "samen veul sterker zen". Wat onze voorgeschiedenis betreft kunnen we U maar één advies geven : na 3 jaar verzamel- en opzoekwerk brengen we eerstdaags 2 cd-roms in omloop waarop ongeveer 7.000 foto’s staan en U de geschiedenis van 50 jaar Chiro weergeven op computer. Een boeiend en verbluffend naslagwerk voor iedere Heffenaar die zijn jeugd doorbracht in onze Chiro. Voor 30 euro te bestellen bij [email protected].

Ons motto luidt als volgt :
Het doet (h)effenaf deugd om in de "CHIRO HEFFEN-AF" te zijn 
en we zullen er voor zorgen dat het Chiroverhaal in Heffen nooit af zal zijn.

De jaarlijkse Kalender


Chirocafé :
op een laatste vrijdag van de maand
Pompoendag : derde zondag van oktober (laatste keer in 2009)
Teerfeest :
november
Nieuwjaarsrecepti
e : januari
Eetdagen :
maart
Schuur van de jong-chiro:
de week na Pasen en in oktober (In tha pub & Oktoberfesten)
Dagdropping :
mei
Oud-leidings-BBQ
: juni
Voorwacht
: juli
Jubileumviering zoveel-jarig-bestaan Chiro Heffen
: Om de vijf jaar (volgende: 65-jarig bestaan in 2015)
en vele andere spontane ideeën...

 

60 jaar chiro: de film.

 

website: chiroheffen.be | e-mail: leiding at chiroheffen.be